Zápis do ZŠ

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku:

 http://www.raabe.cz/aktuality/jak-rozumet-pojmum-pripravenost-a-zralost-na-skolni-dochazku.aspx?utm_source=web&utm_medium=facebook&utm_term=skolni_zralost&utm_campaign=mkt 

 ............................................................... 

JAK ZÁPIS PROBÍHÁ? 

V některých školách probíhají doprovodné akce, které se snaží dětem školu maximálně zpříjemnit. Větší školáci jsou převlečeni za pohádkové postavy, hrají s dětmi hry, nebo mají připraveny nejrůznější soutěže.

Ve třídě už na předškoláčka čeká paní učitelka. Zeptá se ho na jméno, adresu nebo na školku, do které dítě chodí. Snaží se s dítětem komunikovat a zjistit tak případné logopedické problémy, vyjadřovací schopnosti a sociální dovednosti předškoláka. Předškoláček dostane za úkol říct básničku nebo zazpívat písničku a nakreslit obrázek (většinou se kreslí rodina, aby pedagog zjistil míru vyspělosti dítěte). Může následovat „hra“ s určováním tvarů, někde děti zavazují tkaničku, jinde třeba řadí pastelky podle barev.

Nemějte strach, když dítě něco nezvládne. I když doma kreslí nádherné obrázky a před paní učitelkou zapomene taťkovi nakreslit vlasy, nic se neděje. Paní učitelka kvůli chybě rozhodně vaše dítě nebude považovat za méně nadané. Pro děti je daleko těžší zvládnout běžné dovednosti v cizím prostředí a před cizím člověkem. Proto je na místě velká podpora rodičů. Povzbuzujte, chvalte, podporujte!

......................................................................................

  NĚCO PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY:  http://www.skolazvesela.cz/ebooky/jak-na-pismenka/

.................................................................. 

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ v Dalovicích – info: 

https://www.zsdalovice.cz/zs-zapis-do-1-tridy