Informace ke stravování
Stravování dětí v MŠ zabezpečuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy.

Stravování upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb., která vymezuje:

 • organizaci stravování

 • výši poplatků

 • finanční limit na nákup potravin

 • výživové normy

Platbu za stravování lze provádět:

 • prostřednictvím inkasa, hotově,

 • složenkou, kterou si rodič sám opatří a vypíše,

 • jakýmkolik jiným způsobem (elektronicky,...), přímo na účet příspěvkové organizace.

Přihlášku ke stravování musí odevzdat každý strávník.

Ceny stravného:

 • děti 3 – 6 let 43,-- Kč/den

 • děti 7 - 10let 50,-- Kč/den

Obědy se odhlašují  1 den předem, z důvodu nemoci týž den do 7.30 hod.

Možnosti odhlášení:

 • na tel. Čísle 326 325 844

První den neplánované nepřítomnosti je možno vyzvednout neodhlášené jídlo do vlastních nádob v kuchyni MŠ v době 11. 30 – 11. 45hod.

Na základě protiepidemického opatření pro MŠ Štěpánku po dobu výskytu onemocnění COVID – 19 se ve školce nesmí podávat pokrmy do vlastních jídlonosičů v první den nemoci dítěte. Strava bude na základě omluvení dítěte odhlášena.

Děkujeme za pochopení.

ředitelka MŠ - Bc. K. Krušková 

...................................................................

Mateřská škola ŠTĚPÁNKA Mladá Boleslav Na Celně 1117, příspěvková organizace

Vnitřní předpis č.5/2021

o stanovení příspěvku za školní stravování v Mateřské škole Štěpánka Mladá Boleslav Na Celně 1117 a v jejích odloučených pracovištích- Borová 276, Vodárenská 67

 

§ 1

Podle novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, budou rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátci) přispívat na úhradu cen potravin v Mateřské škole Štěpánka Mladá Boleslav, na Celně 1117 zřizované statutárním městem Mladá Boleslav takto:

Na děti 3. – 6. leté                                         43,- Kč/den

Na děti 7. – 10. leté                                       50,- Kč/den

 

§ 2 

1.     Příspěvek použije příspěvková organizace na úhradu provozních nákladů souvisejících s nákupem potravin. Příspěvek na školní stravování, který hradí rodiče dětí, se rovná ceně potravin.

2.      Příspěvek za zúčtovaný měsíc se bude platit na běžný účet příspěvkové organizace prostřednictvím vedoucích jídelen a to vždy do 15. dne následujícícho měsíce: 

· prostřednictvím inkasa, hotově

· složenou, kterou si rodič sám opatří a vypíše,

· jakýmkoli jiným způsobem (elektronicky, …) přímo na účet příspěvkové organizace. 

3.      Pokud nebude příspěvek zaplacen včas a ve správné výši, lze od plátce požadovat penále do výše 25 % dlužné částky, případně vyřadit dítě z docházky do příslušné školy.

 

§ 3

1.      Ve věcech rozhodování podle této závazné vyhlášky je příspěvková organizace Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117.

2.      Tento předpis  nabývá účinnosti dnem 1.10.2021  

 

Bc. Květuše Krušková

ředitelka školy                                  

 .............................................................

 

  ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU

 

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., §8 odstavec  10:

 1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

 2. Korýši a výrobky z nich

 3. Vejce a výrobky z nich

 4. Ryby a výrobky z nich

 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

 6. Sójové boby a výrobky z nich

 7. Mléko a výrobky z něj

 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

 9. Celer a výrobky z něj

 10. Hořčice a výrobky z ní

 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 12. Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 14. Měkkýši a výrobky z nich

   

Způsob značení alergenů v naší jídelně:

 

A – číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, který daný pokrm obsahuje.

V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Seznam je také umístěn na webových stránkách MŠ.

 

UPOZORNĚNÍ

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační jako každý výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě většího počtu jídel věnovat se strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.

 

Případné dotazy Vám ráda zodpovím.

Vedoucí ŠJ

Lenka Sedláčková

 

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Za další alergeny lze považovat různé druhy ovoce, zeleniny, bylin, ale ty neznačíme.