Pro rodiče

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V MŠ vzděláváme děti ve všech oblastech výchovy: sociální, mravní, tělesné, pracovní, estetické a rozumové, přiměřeně jeho schopnostem a věku.
 
Rodiče jsou hlavní vychovatelé -  my na rodinnou výchovu navazujeme a doplňujeme.
 
Neučíme děti v MŠ oblékat, jíst lžící, obouvat se, mýt si ruce a používat WC - pomáháme a podporujeme, ale tyto činnosti, které by dítě mělo znát z domova.
 
Dítě by do MŠ mělo být oblečeno a obuto tak, aby se mohlo co možná nejvíc samostatně svlékat a obouvat (nejde o to, že bychom si chtěly usnadnit práci, ale o to, aby dítě bylo vedeno k co největší samostatnosti při sebeobslužných činnostech.
 
Je dobré vést dítě k samostatnosti, dítě má totiž ze zvládání těchto činností velkou radost!
 
Do MŠ by rodiče měli vodit dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemocí či infekcí, nepodáváme žádné léky (kapky na kašel, do nosu proti rýmě, ani přípravky na podporu imunity).
 
Své dítě předávejte ve třídě paní učitelce.
 
Děti z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami je zapotřebí, p. učitelkám ve třídě předat písemné pověření (dokument je k vyzvednutí ve třídě).
 
Sledujte nástěnky s informacemi pro Vás.
 
Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, drahou knihu apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo, zejména mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou do MŠ svého oblíbeného plyšáčka – hračku.
 
Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny - svátek, vybírejte s rozmyslem sladkosti (žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří.
 
Udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti.
 
Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rády Vám pomůžeme, vysvětlíme.
 
Využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad.
 
 .................................................................................................

Pozdní vyzvedávání dítěte v MŠ, viz.:

https://ms-stepanka9.webnode.cz/pozdni-vyzvedavani-ditete/