Projekty

 PRVNÍM ROKEM JSME PŘIHLÁSILI PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

„MEDVÍDEK NIVEA DĚTEM“

Medvídek nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti.

Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

Více na: https://www.nivea.cz/medvidek

............................................................ 

 

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ A NAŠE SPOLUPRÁCE S NÍ.

SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST 

4. ROČNÍK (šk. r. 2019 - 20)

MILÍ RODIČE, NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA JIŽ DO 4. ROČNÍKU ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ – SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST. SPORTOVNÍ AKTIVITY JSOU VYTYČENY DLE VĚKU DĚTÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE MÁTE K DOSTÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SOKOLSKÉ OBCE, NEBO U NÁS UČITELEK.

(projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR)

http://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti

................................................................. 

SENIOŘI ČTOU DĚTEM 

ANEB SETKÁNÍ GENERACÍ NAD KNIHOU 

5. ROČNÍK 

ŠK. ROK 2019 – 2020 

MÁTE ČAS? 

CHCETE HO SMYSLUPLNĚ VYUŽÍT?

PŘIJĎTE K NÁM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEČÍST DĚTEM POHÁDKU, ABY SE JIM DOBŘE ODPOČÍVALO.

KDY?

OD ŘÍJNA KAŽDOU STŘEDU, 

NEBO DLE DOMLUVY S UČITELKAMI

VE 12: 15H. 

S SEBOU MŮŽETE PŘINÉST I VLASTNÍ KNIHU. 

TĚŠÍ SE NA VÁS UČITELKY MŠ V ČEJETICÍCH A DĚTI.