Výtvarný kroužek

 Výtvarný kroužek s Kresbínkem, 

šk. rok 2019 – 2020

ve spolupráci s DDM v MB

 

Přihlašování bude spuštěno v úterý 3. 9. na www.ddm-mb.cz

Kdy VV probíhá: každou běžnou (neprázdninovou) středu od 15.00 do 16.00 hod. v budově MŠ v Čejeticích (přihlášené děti předáváme v 15h lektorce my učitelky)

první tvoření je stanoveno na 18. 9. 2019

lektoruje: Bc. Marianna Křepelková (Mája)

mail: marianna.krepelkova@seznam.cz 

 

Děti si prostřednictvím zábavného tvoření zdokonalují jemnou motoriku, obratnost prstů a ruky a učí se soustředit svou pozornost na jednu konkrétní činnost.  Zajímavými postupy je v dětech podněcována zvědavost a hloubka prožitku. Díky tvorbě a závěrečné reflexi je rozvíjena fantazie a představivost dětí, posilováno myšlení a probouzen tvůrčí talent.

Techniky, které si děti vyzkouší – kresba, malba, otisk, koláž, mozaika, foukání barev, stříhání, vytrhávání, lepení, batika, zážitková kresba a malba (malba prstovými barvami…), kreslení s handicapem… Budeme také vyrábět drobné dárky (navlékání korálků, modelování, výroba masek…)

Neočekávejte, že budu děti učit vnímat svět mýma očima (pejsek má čtyři nohy, člověk dvě oči, tráva je zelená…). Dětský princip výtvorů (oči vidí, uši slyší, hlava nad tím přemýšlí a ruce to dokáží nakreslit) je založen na zcela jiných zákonitostech, než je naše zkušenost.

Vhodně zvoleným psacím nástrojem u dětí podporuji a kontroluji správný úchop. Každá hodina začíná prstovým cvičením a rozkreslením. Do hodiny obvykle zařazuji také uvolňovací část (jóga pro zklidnění nebo naopak akčnější pohybové cvičení).

www.fler.cz/majanka - autorské hedvábí
www.fler.cz/sher-pa - autorské šití