Klub maminek v MŠ

KLUB MAMINEK A DĚTÍ PŘI MŠ

 

ŠK. ROK .....

 

 

VÁŽENÍ RODIČE MALÝCH DĚTÍ,

OD...... DO....... 2020

BUDE V PROVOZU OPĚT „KLUB MAMINEK“ DĚTÍ 

JEŠTĚ NEZAPSANÝCH DO MŠ

PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE ZDE V ČEJETICÍCH.

 

PŘIJĎTE SI POHRÁT A SEZNÁMIT SE

S PROSTŘEDÍM ŠKOLKY.

 

 

TERMÍNY KONÁNÍ - 

 

VŽDY OD .....h DO .....h. 

 

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY KLUBU JSOU:

 

 PŘI NÁVŠTĚVĚ MŠ JE VŽDY NUTNÝ DOPROVOD

RODIČE x PRARODIČE DÍTĚTE. 

 

 RODIČ, PRARODIČ RUČÍ ZA BEZPEČNOST

SVÉHO DÍTĚTE PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MŠ.

 

 RODIČ x PRARODIČ SPOLU S DÍTĚTEM VŽDY

UKLIDÍ HRAČKY, S KTERÝMI SI DÍTĚ HRÁLO. 

 

 NÁVŠTĚVA KLUBU NEZARUČUJE

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.

 

KLUB SLOUŽÍ POUZE K SEZNÁMENÍ

S PROSTŘEDÍM ŠKOLKY.