AKTUÁLNÍ INFORMACE

VÁŽENÍ RODIČE, OD 10. 9. JE VSTUP DO MŠ POVOLEN Z ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JEN S ROUŠKOU.

.................................................. 

Rodiče, prosíme o balík papírových kapesníčku na II. pololetí šk. roku, děkujeme. 

............................................... 

Za odehrané divadelní představení vybíráme od každého 95,- Kč.

................................................ 

Z I M A  J E  T U

11. – 15. 1.

Tak se děti konečně dočkaly prvního sněhu………Hned si s ním pokus uděláme, venku si ho trochu do skleničky nasbíráme, ve třídě ho pak na topení rozpustíme, společně pak budeme pozorovat co se stane……

Bílou pastelkou na modrý papír pěkné kroužky vykroužíme, ve třídě si sněhuláka postavíme - tedy namalujeme, k tomu básničku přidáme.

Vločky z papíru si vystříháme – starší děti.

Zimní okno vytvoříme.

Společně prozkoumáme zimní a letní obrázky (rozdíly – budeme rozvíjet slovní zásobu)

Připomeneme si všechny měsíce a hlavně ten, který nám právě vládne (čím je typický?….), k tomu pohádku o Dvanácti měsíčkách přidáme.

Na Mrazíka si zahrajeme.

Zimní sporty si převedeme.

+

Ve čtvrtek 14. 1. přijede k nám do školky

Nezávislé divadlo s „Pohádkou z půdy".

Peníze za toto představení budeme

od vás vybírat zpětně dle počtu dětí v tento den.

+

Pokud napadne sníh a vydrží, budou děti ve školce potřebovat sněžné lopaty. Budeme chodit na „kopec“ lopatovat (boby prosíme ne). Proto kupte a doneste 😊

+

Po: Aj bez omezení

St: VV kroužek – dle vládních nařízeních je aktuálně DDM uzavřené do 22. 1., Kresbínek nemůže následující dva týdny probíhat - bohužel!

Plavání  - v jednání (dle vládních nařízeních......)

................................................... 

 Vážení rodiče předškoláků,

prosíme pročtěte si tuto nabídku. Kurz pro přihlášené by probíhal u nás ve školce v měsíci březnu vždy každý čtvrtek od 15: 30h do 16h. Nahlaste nám, prosím váš zájem.

Kurz pro děti před nástupem školní docházky

„Cvičení pro lepší učení“

Kurz je určen pro předškolní děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Přijímáme i děti s odkladem školní docházky.

Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení a psaní, rozvoj matematických dovedností a školních pracovních návyků. Lekce zahrnují aktivity, které podporují všechny klíčové oblastí pro rozvoj předškoláka. Cvičení je zaměřené především na rozvoj laterality, která se významně podílí na rozvoji budoucích školních dovednostech dětí.

V kurzech bude navázáno na práci pedagogů, kteří efektivně rozvíjejí jednotlivé důležité dílčí dovednosti a schopnosti dětí.

Může pohyb vést ke zlepšení čtení, psaní a počítání?

„Cvičení pro lepší učení“ se snaží ukázat, že pohyb je klíčový prvek všech funkcí mozku. Pravidelným cvičením můžeme dosáhnout lepší paměti, pozornosti, motoriky, prostorové orientace, což následně povede k lepšímu učení.

Každá lekce trvá 30 minut v odpoledním pobytu dětí ve školce, počet lekcí 4.

Po ukončení kurzu je možná konzultace s lektorem a předání materiálů k dalšímu zábavnému cvičení.

Součástí je přihlášení dětí do seznamu a souhlas zákonného zástupce.

Kurz je pro děti zdarma.

Práci s dětmi povede lektor – Mgr. Martina Večeřová

 www.vzdelavanimb.cz Místní akční plán II. v ORP Mladá Boleslav Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114

Rodiče, aby mohl kurz pro předškoláky u nás ve školce probíhat, tak potřebujeme alespoň 6 zájemců. Zatím máme tři. 

................................................ 

Info. pro rodiče předškoláků – prosíme, čtete: 

 Distanční výuka v MŠ :: Ms-stepanka9 (webnode.cz)

................................................. 

Pro rodiče předškolních dětí E-book ZDARMA - Zimní sešit pro děti a jejich rodiče - e-predskolaci.cz (e-predskolaci.cz)  

 E-book ZDARMA - Pod sněhem - e-predskolaci.cz (e-predskolaci.cz)

 

.................................................... 

 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU PO DOBU VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ  COVID-19

RODIČE A DĚTI SI RÁNO PŘI VSTUPU DO MŠ DESINFIKUJÍ RUCE. !!!!!

DĚTI PO CELÝ DEN DODRŽUJÍ ZVÝŠENOU HYGIENU DLE POKYNŮ UČITELEK. BUDOU MÍT V ŠATNÍM SÁČKU 1 STERILIZOVANOU ROUŠKU.

RODIČE PAK DÁLE PŘI KAŽDÉM DALŠÍM VSTUPU DO MŠ POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI.

SPOLÉHÁME NA TO, ŽE SE BUDEME VZÁJEMNĚ CHOVAT ZODPOVĚDNĚ.

NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ BUDE BRÁNO JAKO PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU. 

Za školku, ředitelka MŠ Bc. K. Krušková

.............................................. 

 Milí rodiče,

rády bychom děti zapojily do třídění odpadu, a tak tedy naše školka sbírá PET víčka také novém šk. roce 2020 - 21, přidejte se k nám 😊!!!

Za tento drobný výdělek zakoupíme pomůcky do naší školky. Děkujeme.

Krabice je umístěna na vstupní chodbě za vchodovými dveřmi. 

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
.
-
24.05.11
 

Novější články | Celkem článků: 5