AKTUÁLNÍ INFORMACE

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ COVID -19

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU - ČEJETICE PLATNÉ OD 1.9.2021 DO ODVOLÁNÍ - viz.čtěte níže!!!

.............................................

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

 DNE: 27.,28.,29.,30. a 31.12.2021, BUDOU ZAJIŠŤOVAT PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ NĚKTERÉ MŠ V MLADÉ BOLESLAVI.

Rodiče, prosím nahlaste své závazné přihlášky třídním učitelkám do 3.12.2021

řed. MŠ – Krušková K. 

....................................... 

 Milé děti – milí rodiče,

tento školní rok si budeme ve školce povídat, hrát a učit se s KRTEČKEM.

S KRTEČKEM budeme poznávat, tvořit, zpívat, dramatizovat, učit se básničky, naslouchat si, pomáhat si, … 

Téma týdne od 29. 11 do 3. 12. je:

 S Krtečkem se těšíme na vánoční svátky

Tento týden si vyrobíme obrázek, který se bude týkat našeho vánočního zpívání  - děti, budou malovat, stříhat, lepit.

V úterý k nám přijede jedna moc šikovná paní (p. Čemusová) s vánočním zpíváním – celá akce bude placena ze Šablon pro MŠ III.

Ve středu nás čeká vánoční fotografování – viz. info níže a v šatně.

V pátek nás navštíví Mikuláš s družinou. Letos ve spolupráci s paní učitelkami z MŠ Štěpánky Na Celně a p. řed. MŠ Laurinka. Dostanou děti nadílku v podobě jablíček, pomerančů,….nebo v podobě uhlí?

+

Za středeční (24. 11.)

divadelní představení vybíráme zpětně

od každého 75,- Kč.

Prosíme, pokud možno o přesné částky,

děkujeme.

..........................................

 NABÍDKA VÁNOČNÍHO FOCENÍ DĚTÍ V MŠ

Vážení rodiče, v šatně si vyplňte připravenou tabulku k fotografování, máte – li o fotografování dětí zájem.

Paní fotografka přijede ve středu 1. 12. (fotit se bude po svačině v 9: 30h).

Fotit bude paní Hlubučková  - tvorba portrétní fotografie se specializací na rodinu a děti.

Rozměr fotografií bude 10 x 15cm, cena á 25,- Kč.

....................................................... 

 ADVENTNÍ OBDOBÍ V MŠ

JIŽ NĚKOLIK LET U NÁS VE ŠKOLCE DĚTEM UMOŽŇUJEME BĚHEM ADVENTNÍHO OBDOBÍ NADĚLOVÁNÍ DÁRKŮ KAMARÁDŮM DO MIKULÁŠSKÝCH PONOŽEK.

VE SPOLUPRÁCI S VÁMI SI DĚTI DÁREČKY, DROBNOSTI DOMA PRO KAMARÁDY PŘIPRAVUJÍ A VE ŠKOLCE JE PAK DO PONOŽEK NADĚLUJÍ.

PROTO - POKUD CHCETE PONOŽKU UŠIJTE, KUPTE NEBO DOMA NAJDĚTE A DO ŠKOLKY PŘINESTE. NEJLÉPE DO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE, KTERÁ PŘIPADÁ NA 28.11.

„PLNÉ“ PONOŽKY SI PAK DĚTI ZE ŠKOLKY ODNÁŠEJÍ PŘED VÁNOCEMI DOMŮ.

+

 Vážení rodiče,

protože je doba na základě nemoci Covid -19 opravdu složitá, tak jsme se rozhodli zrušit plánovanou vánoční besídku v prostorách MŠ dne 16. 12.

Vánoční zpívání a recitování proběhne tedy jen 28. 11. první adventní neděli v 17h u vánočního stromu před krámem tady v Čejeticích.

Děkuji, že jste mi děti přivedli!!! - uč. A. 

................................................... 

  Milí rodiče, heslo a kód k fotkám na rajčeti máte v šatně na nástěnce (tam kde je šk. řád a spol.) Do obou kolonek pište stejně, tak jak je psáno na nástěnce (dodržte velká písmena).

……………………………………………………

V letošním školním roce se bude každé úterý také dětem věnovat praktikantka Bára – studentka předškolní pedagogiky.

..........................................................

 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ COVID -19

 

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU - ČEJETICE PLATNÉ OD 1.9.2021 DO ODVOLÁNÍ

RODIČE A VŠECHNY OSTATNÍ OSOBY STARŠÍ 6 LET SI RÁNO PŘI VSTUPU DO MŠ DESINFIKUJÍ RUCE, VSTUPUJÍ SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI A PŘI KAŽDÉM DALŠÍM VSTUPU DO MŠ POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI. VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH SE MOHOU POHYBOVAT BEZ RESTIRÁTORU.

DĚTI PO CELÝ DEN DODRŽUJÍ ZVÝŠENOU HYGIENU DLE POKYNŮ UČITELEK. BUDOU MÍT V ŠATNĚ NA SVÉM MÍSTĚ 1 STERILNÍ ROUŠKU.

RÁNO V UMÝVÁRNĚ SI DĚTI MYJÍ RUCE MÝDLEM A POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI.

DO MŠ NEBUDOU PŘIJÍMANY DĚTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH A INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

........................................... 

  Koncepce rozvoje školství statutárního města Mladá Boleslav

Milí rodiče,
prosíme Vás o součinnost při tvorbě Koncepce rozvoje školství statutárního města Mladá Boleslav a k tomu účelu o vyplnění elektronického dotazníku, který Vám zašlou Vaše třídní učitelky na Vaše emailové adresy.

Prosíme Vás, abyste přistoupili k vyplnění dotazníku zodpovědně, zamysleli se nad odpovědí u každé otázky, protože jen tak bude mít toto šetření smysl a přinese praktický užitek. Dotazník je striktně anonymní. Předem děkujeme za Váš čas, který dotazníku budete věnovat a vyplníte ho nejdéle do 30.11.2021

Mgr. Petr Dostál

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

...................................................... 

Milí rodiče,

internetový odkaz k dotazníku Vám pošlu v pátek 12. 11.

Děkujeme za vyplnění.

Za školku uč. A.

.............................................. 

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1. 10. 2021 

Vzhledem k novelizaci vyhlášky o školním stravování č. 107 / 2005 Sb.o školním stravování a k rostoucím cenám potravin  zvyšujeme cenu stravného od  1.10.2021  o 5,- Kč na den.

Prosíme rodiče o navýšení limitu pro jednotlivé platby inkasa na svých účtech (asi o 110,- Kč / měs.).

MŠ Čejetice Informace ke stravování (mscejetice.cz) 

Krušková K. - ředitelka MŠ

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5