AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

VÁŽENÍ RODIČE,

ZJIŠŤUJEME DOCHÁZKU DĚTÍ V PÁTEK 29. 9.

 

(V TENTO DEN MÁ VĚTŠINA ŠKOL VYHLÁŠENÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO).

VE ČTVRTEK 28. 9. JE STÁTNÍ SVÁTEK, MŠ BUDE UZAVŘENA.

 

............................................................ 

 

PROSÍME RODIČE NOVÝCH DĚTÍ O FOTEČKU, DOPLNÍME SI TŘÍDNÍ TABLOOOOO J, DĚKUJEME!!!

................................................................... 

 TÝDEN S VITAMÍNY

 18. – 22. 9.

 POVÍDAT SI BUDEME O OVOCI J

 DĚTI SI MOHOU DO MŠ PŘINÉST NA UKÁZKU JEDEN DRUH OVOCE

 BUDEME TVOŘIT, ZPÍVAT, CVIČIT NA HUDBU, ATD…..

 a ještě:

 Vyhlašujeme soutěž

 "O nekrásnější jablíčko“

 Jablíčka opravdová i ta vyrobená

můžete vyrobit z libovolného materiálu)

 noste do MŠ do 6. 10. 2017.

 Přejeme vám mnoho zdaru při vyrábění, hledání, leštění,…

 vaše učitelky J

.............................................................. 

 MÁME TU PRVNÍ FOTEČKY J , TAK KOUKNĚTE.

..................................................................... 

VÁŽENÍ RODIČE,

VÝTVARKA S KRESBÍNKEM JE PLNĚ OBSAZENA. NA PRVNÍ TVOŘENÍ, KTERÉ PROBĚHNE 20. 9. OD 15H SE TĚŠÍ MÁJA J

.....................................................................

 PLAVÁNÍ V 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU

Vážení rodiče předškolních a „prostředních“ dětí,

 budeme zjišťovat váš zájem o předplaveckou průpravu dětí v Klubu Delfín v MB od 3. 1. do 21. 3. 2018.

 Jedná se o 11 lekcí (každá běžná - neprázdninová středa) po 90Kč. Délka plavecké lekce je 40min + 10min sauna.

 Při neúčasti dítěte v plavecké lekci se poplatek nevrací!!!

 Jezdit budeme MHD v 8: 30h z Čejetic a v 11: 12h od Kauflandu zpět.

 Samotná plavecká lekce začíná v 9: 15h a končí 9: 55h.

 Časový prostor po lekci plavání a odchodem zpět na autobus je až 1 hodina – v tento čas budeme s dětmi svačit a odpočívat.

 Svačinu pro děti vždy bereme z MŠ.

  S sebou budou děti potřebovat: do batůžku na záda ručník (dle pracovnic Klubu Delfín je potřeba, aby byl světlé barvy z důvodu saunování), mýdlo, hřeben, plavky, holčičky gumičku do vlasů + koupací čepice (kdo má dlouhé vlasy), pití.

 Částku 990Kč budeme vybírat v pondělí 11. 12. 

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5