AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

za dnešní (čtvrtek 23. 6.) odehrané divadlo

vybíráme zpětně od každého 100,- Kč.

+

Pro rodiče předškoláků:

Absolventská trička pro Vaše děti

už mám tu – ve školce.

Cena je á 235,- Kč.

Jsou k vyzvednutí ve třídě.

Děkuji, uč. A.

......................................... 

Zápis do školky 2022, viz.:

MŠ Čejetice Zápis do MŠ (mscejetice.cz)

 Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Шановні батьки та законні представники!

Ваша дитина не була прийнята до MŠ Čejetice з приводу недостатньої кількості місць. Статутне місто Млада Болеслав пропонує вам можливість зарахувати дитину з 1 вересня 2022 року до дитячого садка Чтиржлістка з місцем відвідування в Павільйоні Путна, Michalovice 180, Mladá Boleslav, 29301

https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz/

Просимо Вас відвідати інформаційну зустріч у Павільйоні Путна (адреса Michalovice 180), яка відбудеться 29 червня 2022 року о 15:00.

Для інформаційної зустрічі візьміть заяву про зарахування, яку ви заповнювали при запису до садочка. Необхідно пред’явити документ, що посвідчує вашу особу та документ, що підтверджує особу дитини (можна використовувати візу чи інший документ). Також необхідно подати довідку від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей обов’язкового дошкільного навчання).

Pro vyplněnou přihlášku v Čejeticích se můžete dostavit dne 20. 6. nebo 23. 6., 27. 6., 28. 6. vždy od 13 do 16h.

ved. uč. - Klírová A.

……………………………………………………………

 Milé děti – milí rodiče,

tento školní rok si budeme ve školce povídat, hrát a učit se s KRTEČKEM.

S KRTEČKEM budeme poznávat, tvořit, zpívat, dramatizovat, učit se básničky, naslouchat si, pomáhat si,.....

Téma týdne od 27. 6. do 30. 6. je:

LÉTO S NAŠÍM KRTEČKEM 

Společně si přečteme příběh krásní motýli, na které se pak půjdeme i s Krtečkem podívat na louku, kolik jich tu je a kolik je tu také krásných květin.

Motýlka si samozřejmě vyrobíme.

Čekají nás také pracovní listy s touto tématikou a výukové tablety.

A hlavně si chceme ještě společně popovídat a pohrát si - než nám začnou prázdniny, protože:

„Červenec, to je věc, začínají prázdniny,

můžeš sbírat maliny, nebo taky jahody

a cákat se u vody, borůvkami natřít nos,

klidně můžeš chodit bos.“

Přejeme všem dětem i vám rodičům

krásné prázdniny, dovolenou a fajn zážitky!

……………………………………………………………

KOUPÁNÍ NA ZAHRADĚ MŠ

MILÍ RODIČE,

POKUD BUDE PŘÁT POČASÍ, BUDOU MÍT DĚTI MOŽNOST SMOČENÍ A KOUPÁNÍ NA ZAHRADĚ MŠ V BAZÉNKU.

DĚTEM, PROSÍM PRO TENTO ÚČEL DO ŠATNY PŘIPRAVTE: 

PLAVKY, RUČNÍK, OPALOVACÍ KRÉM  

+ abychom mohli s dětmi i v teplém počasí (pokud bude) mimo areál MŠ, tak prosíme, nechte dětem každé ráno v šatně batoh s pitím! Děkujeme.

..........................................................

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ 2022

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ NAŠÍ MŠ OMEZEN.

PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ JE ZAJIŠTĚN PROVOZ V TĚCHTO TERMÍNECH NA UVEDENÝCH MŠ:

OD  1. 7. - 8. 7. MŠ SAHARA

OD 11. 7. - 15. 7. MŠ SAHARA 

OD 18. 7. - 22. 7. MŠ SAHARA 

OD 25. 7. -  5. 8. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

OD 8. 8. - 12. 8. MŠ ŠTĚPÁNKA

OD 15. 8. - 19. 8. MŠ ŠTĚPÁNKA

OD 22. 8. - 26. 8. MŠ ŠTĚPÁNKA

 OD 29. 8. - 31. 8.  ZAJIŠŤUJE PROVOZ KMENOVÁ ŠKOLKA (MŠ Čejetice)

VÁŽENÍ RODIČE, DOCHÁZKA VAŠICH DĚTÍ JE NA ŠKOLKÁCH NAHLÁŠENA.

  

  VÝŠE ÚPLATY V OBDOBÍ

PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

Dodatek 1.      Č. j. 5/2022

1) Prázdninový provoz mateřské školy v měsíci červenci:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)  ve třídách s celodenním provozem 295,-Kč

 

2) Prázdninový provoz mateřské školy v měsíci srpnu:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

a)  ve třídách s celodenním provozem 313,-Kč

 

Provozní doba v době prázdninového provozu

bude od 6.30 do 16.00 hod.

 

V Mladé Boleslavi dne 27. 5. 2022

řed. MŠ – Krušková K.

................................................... 

  HESLO K FOTKÁM NA RAJČETI

  Milí rodiče, heslo a kód k fotkám na rajčeti máte v šatně na nástěnce (tam kde je šk. řád a spol.) Do obou kolonek pište stejně, tak jak je psáno na nástěnce (dodržte velká písmena).

 Uvidíte např.:

Matematika – MŠ Čejetice – album na Rajčeti (idnes.cz)

.............................................. 

PET VÍČKA – SBĚR

Milí rodiče, naše školka nadále sbírá PET víčka, přidejte se k nám.

Za drobný výdělek zakoupíme pomůcky do naší školky 😊

Krabice je umístěna na chodbě za vchodovými dveřmi školky. Děkujeme.

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5