AKTUÁLNÍ INFORMACE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

aktualizováno dne 18.5., prosím čtěte, viz.:

http://mscejetice.cz/zapisdoms/

..................................................................

 Milí rodiče,

3. 6. ve středu oslavíme s vašimi dětmi MDD. Budeme soutěžit 😊 Jestli chcete přispět drobnými odměnami – můžete 😊

10. 6. ve středu v 9: 45h se budeme ve školce přeci jenom fotografovat. Fotit bude p. Ciprys – tatínek Matěje. Jednat se bude o společnou fotku. V šatně si vypíšete kolik společných fotek kdo chcete. Kdo jste děti ze školky odhlásil do konce šk. roku, tak na fotografování přijít na čas můžete 😊 Pak půjdete hned domů.

................................................................. 

Výše úplaty školného v období omezení nebo přerušení provozu

Z důvodu uzavření MŠ Statutárním městem Mladá Boleslav s účinností od 19. 3. do 10.5.2020 na základě aktuální situace se šířením viru COVID -19  

úplata v měsíci březnu činí 236,- Kč,  

v dubnu 0,-Kč a  

v měsíci květnu pro docházející děti 400,- Kč,  

pro ostatní 0,-Kč.

Případné přeplatky za Kč Vám budou vráceny.

 

V Mladé Boleslavi dne 20.5.2020

 

Bc. Květuše Krušková - ředitelka školy

+

doporučení a nařízení - viz. níže jsou stále v platnosti!

 

................................................................. 

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY V KRIZOVÉM REŽIMU

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření v souvislosti s Covid 19 a ve spolupráci s ministrem školství, ministerstvem zdravotnictví a zřizovatelem je možné od 11.5.2020 otevřít i naší MŠ při striktním dodržování hygienických podmínek!!!

Prosíme rodiče, aby opravdu dobře zvážili riziko možné nákazy Covid 19 při styku s větší skupinou dětí v MŠ a dospělých v uzavřeném prostředí a pokud to jen trochu jejich možnosti dovolí, toto riziko minimalizovali v izolaci v rodinném prostředí, jak doporučují epidemiologové. /rodiče na rodičovské dovolené, matky doma se školními sourozenci/

V případě, že se přesto rozhodnete pro návštěvu MŠ je nutné dodržovat tyto zásady:

Při příchodu do školky si prosím vydezinfikujte ruce, dezinfekce pro vás bude připravena za vstupními dveřmi.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit!

Při vstupu do školky je nutné předat učitelkám čestné prohlášení. Ke stažení na: https://uloz.to/file/L7j7USLw8Z7C/cestne-prohlaseni-pdf 

 Dětem bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem + v umývárně si před vstupem do třídy umyjí a odezinfikují ruce.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) = zakrytí nosu i úst (rodič i dítě) do předání dítěte učitelce.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí, ale k povinné výbavě dítěte ve školce je povinnost mít čistou = sterilní roušku v šatně na svém místě v igelitovém sáčku!

Poučte své děti o dodržování hygienických pravidel – zejména důkladné mytí ručiček.

Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu rouškou.  

  + 

Žádáme dále vás všechny, abyste nám

s předstihem poslali informaci,

zda a od kterého data vaše dítě do školky půjde. 

Potřebujeme zajistit stravování. 

Informaci pošlete na náš mail:  

mscejetice@volny.cz 

+ 

Na základě epidemiologických opatření a doporučení pro mateřské školy bude program školky zaměřený převážně na pobyt venku na školní zahradě. Všechny akce (výlet, Kresbínek, fotografování, divadla) jsou do konce školního roku zrušeny. 

Pro rodiče dětí z Kresbínka - p. Křepelková se s vámi s nejbližší době písemně spojí.

+

POZOR ZMĚNA! : 

Milí rodiče, 

na základě vzniklého opatření budeme zjišťovat docházku vašich dětí do naší MŠ v Čejeticích v období letních prázdnin, tj. od 1. 7. do 17. 7. a od 10. 8. do 31. 8. V období od 20. 7. do 7. 8. bude školka uzavřená a okolní školky nebudou pro vaše děti v provozu!

Změna: ve zmíněných týdnech bude pro vaše děti otevřená školka Štěpánka, na Celně. 

Od pondělí 24. 8. bude otevřená MŠ v Čejeticích. 

O potřebě školky, a v jakých týdnech, nás prosím kontaktujte mailem (mscejetice@volny.cz), telefonicky, nebo osobně do konce května!

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 

................................................................  

Téma týdne od 25. do 29. 5. je 

Ten dělá to a ta zas tohle,

aneb práce našich rodičů a řemesla

Kdo je zahradník? Truhlář? Pekař? Zdravotník? Prodavač? IT? Učitel? ... Dětem budeme nabízet aktivity s tímto tématem spojemé.  

Učitelka

„Ráno děti přivítá, pohádku jim předčítá.

Cvičí, kreslí, maluje, a o děti pečuje.“

........................................................................ 

VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DOMA, VIZ. NABÍDKA NÍŽE 😊 

Až do odvolání zpřístupňuje tým Barevných kamínků pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízejí vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici mají i lektory, kteří vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám pak vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje 
😊

 +

Něco z logopedie: https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

 +

Nápady na tvoření, pracovní listy, celoroční nápady pro práci s dětmi i nápady pro dospělé např. na: http://www.napadyproanicku.cz/ 😊

  +

Pro rodiče předškoláků: dostupná pomoc s přípravou dětí na zahájení školní docházky. Nová aplikace RozvojDitete.cz dostupná online bezplatně všem rodičům na: www.rozvojditete.cz

 +

Další typy, možnosti, rady na:

http://mscejetice.cz/dobrerady/

 +

JAK ZABAVIT DĚTI?
Ekonáměty pro jarní tvoření vám pošleme na váš e-mail zdarma. Zabavte děti vesele a hravě. 

Stačí na mail:  ekoatelier@gmail.com 

zaslat zprávu „ŽÁDÁM O NÁPADY“.

+ 

Domácí aktivity pro předškolní děti

 https://forum-media.cz/produkty/napadnik-pro-rodice?

akce=18799/1&utm_medium=email&utm_

source=newsletter&utm_campaign=18799/1 

Ukázkové číslo na:

http://nakladatelstvi-forum.cz/res/MAMNPP.pdf?

akce=18799/1&utm_medium=email&utm_source

=newsletter&utm_campaign=18799/1

  +

Nový web ČT Edu https://edu.ceskatelevize.cz/ může posloužit také jako možný zdroj inspirace. Jsou tam i videa co se týká logopeckých cvičení!!!!

 +

Pro rodiče předškoláků, nové!!! (16. 4.). Vložené dokumenty pro vás připravila Mgr. Martina Večeřová - logopedka, speciální pedagožka a pracovnice PPP v MB, tak se také koukněte!

https://uloz.to/file/vWc7SAULn7RF/schopnosti-a-dovednosti-predskolaka-docx

https://uloz.to/file/RwsHipTRAP82/predskolacek-docx

 + 

(29. 4.)  - tento E-book ZDARMA je určen pro všechny malé šikuly, kteří se v září chystají usednout do lavic v první třídě. E-book je koncipovaný tak, aby jednotlivé aktivity děti mohly vyzkoušet v domácím prostředí s rodiči: http://www.e-predskolaci.cz/images/pdf/ze_skolky

_do_lavic_2020.pdf   

+

30. 4. vychází nové číslo časopisu Dráček č. 5. Těšit se můžete na stíny, hádanky, kvíz, omalovánku, tvoření květin z papíru, odkrývačku nebo pexeso s protiklady,…

+

(2. 5.) Cvičit a plnit úkoly teď se sokolíky společně nemůžeme, ale mláďata sokolů můžete sledovat na boleslavském komíně, viz. on- line kamera https://www.sko-energo.cz/cs/sokoli/ Odměny od obce sokolské za půl roční cvičení ve školce ale děti neminou 😊, se sokolíky jsme v kontaktu !

............................................................. 

Milí rodiče,

rády bychom děti zapojily do třídění odpadu, a tak tedy naše školka začala sbírat PET víčka, přidejte se k nám 😊!!!

Za tento drobný výdělek zakoupíme pomůcky do naší školky. Děkujeme.

Krabice je umístěna na vstupní chodbě za vchodovými dveřmi.

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5