AKTUÁLNÍ INFORMACE

ZÁPIS DO ŠKOLKY, VIZ.:

MŠ Čejetice Zápis do MŠ (mscejetice.cz)

.............................................. 

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLKA BUDE OD 12. 4. OPĚT OTEVŘENA

ZA NASTAVENÝCH PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH

PODMÍNEK (viz. dokumenty, které jste všichni

obdrželi mailem od ředitelky MŠ)

PRO PŘEDŠKOLÁKY S POVINNOU DOCHÁZKOU A

DĚTI RODIČŮ VYJMENOVANÝCH PROFESÍ.

Informace k otevření MŠ.docx | Ulož.to (uloz.to)

......................................................

Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav Na Celně 1117, příspěvková organizace

2. dodatek k č.j 5./2020

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

1) S účinností od 1. 3. 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu nařízení vlády ČR na základě aktuální situace šíření viru COVID -19 a zhoršující se epidemiologické situace v zemi. Znovuotevření školky bylo 12. 4. 2021 pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS.

Pokud by se koncem měsíce obnovil provoz MŠ v normálním režimu, tj. pro všechny děti, poměrná část školného ostatních dětí se připočte do dalšího měsíce.

2) Úplata za měsíc duben pro předškolní děti je 0,-Kč a ostatní docházející /IZSděti 300,- Kč.

V Mladé Boleslavi dne 12 .4. 2021

Bc. Květuše Krušková - ředitelka školy  

...................................................... 

Mája z Kresbínka posílá hádanky dětem, viz.:

http://ddm-mb.cz/videohadanky-ze-zahrady/

………………………………………………………..

Pomoci můžete Klubu Delfín – viz.:

Podpořte Klub Delfín, aby mohl zase plavat | Donio Plus

„Každoročně“ jsme do něj plavat s dětmi jezdili.

........................................................

K vašemu užití:

E-book ZDARMA - Ze školky do lavic - e-predskolaci.cz (e-predskolaci.cz)

Aktivity pro děti | Předškolní poradna (predskolniporadna.cz)

 https://www.vesela-chaloupka.cz/

Jóga pro děti - noví zvířecí kamarádi (Jóga s Artánkem) - YouTube

......................................................

  Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

S účinností od 1. 3. 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu nařízení vlády ČR na základě aktuální situace šíření viru COVID -19 a zhoršující se epidemiologické situace v zemi. Jelikož zatím neznáme dobu, po kterou bude MŠ uzavřena, úplatu za měsíc březen nebudeme k 15.3.2021 strhávat/ bude 0,- Kč /odečte se pouze stravné za únor 2021. Pokud koncem měsíce bude přece jen zahájen provoz MŠ, poměrná část školného se připočte do dalšího měsíce.

Případné přeplatky Vám budou vráceny.

V Mladé Boleslavi dne 11.3.2021

.................................................... 

 Informace k formuláři na ošetřovné

Formulář na ošetřovné si rodiče vyplňují sami - MŠ ho nevyplňuje. Formulář je ke stažení na hlavní webové stránce OSSZ:

 Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

S dotazy se může případně obracet na paní účetní Lenku Dytrychovou.

Úřední hodiny v době uzavření MŠ budou každou středu od 8.30 do 11 hodin v hlavní budově MŠ Na Celně 1117 Mladá Boleslav.

Tel.: 420 326 331 294 mob: 602 665 218

ms_stepanka@volny.czwww.ms-stepanka9.webnode.cz/

ředitelka MŠ Krušková K.

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5