AKTUÁLNÍ INFORMACE

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ COVID -19

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU - ČEJETICE PLATNÉ OD 1.9.2021 DO ODVOLÁNÍ - viz.čtěte níže!!!

.............................................

 VÁŽENÍ RODIČE,

V PÁTEK 4. 2. JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

POKUD NA TENTO DEN POTŘEBUJETE ŠKOLKU,

TAK NÁM PROSÍM ŘEKNĚTE

DO ČTVRTKA 27. 1. 

......................................................  

 Vážení rodiče Kresbínků,

z důvodu onemocnění Máji také tento týden

(tj. středa 19. 1.) Kresbínek odpadá.

....................................... 

 Milé děti – milí rodiče,

tento školní rok si budeme ve školce povídat, hrát a učit se s KRTEČKEM.

S KRTEČKEM budeme poznávat, tvořit, zpívat, dramatizovat, učit se básničky, naslouchat si, pomáhat si, … 

Téma týdne od 17. do 21. 1. bude:

Rukavičko – kdo v tobě bydlí? Aneb jak se mají a co dělají zvířátka v zimě?

Tento týden budeme pracovat s pohádkou O rukavičce (varianta pohádky O budce)

Pohádku si přečteme + následně si jí zahrajeme jako herci (využijeme převleky, pohádkové čepičky, kulisy)

Naučíme se o rukavičkách básničku.

V ranních hodinách budeme v průběhu celého týdne vytvářet obrázek k této pohádce (vytvoříme novou výstavu 😊).

Předškoláky čekají úkoly v deníku.

Stihneme si i zazpívat? .....

Ve čtvrtek po ranní svačině se vypravím (uč. A.) s předškoláky do Choboteckého lesa ke krmelcům. Deniska B. si může vybrat, jestli na tento výlet chce – buď jí batoh připravíte, nebo ne 😊.

Prosím, dětem doma připravte do batohu jablíčka, mrkev, chleba,…..vše co bychom mohli lesním zvířatům do krmelců dát.

Vrátíme se na oběd. Nezapomeňte na teplé oblečení, budeme opravdu 2h venku.

Typ: Zvířátka u krmelce + veverky a ptáky v krmítku lze sledovat na:

 Záchranná stanice živočichů Makov - krmítko - YouTube

Leśny Zakątek dla ptaków i dzikiej zwierzyny - kamera na żywo - YouTube 

 ................................................ 

 WEBINÁŘE PRO RODIČE V ONLINE PROSTŘEDÍ

1)   v úterý 8. 2. „Jak mít šťastné a spokojené dítě?“

2)  v úterý 1. 3. „Příliš hodná máma a táta? Aneb děti nejsou jen maminek“.

Oba webináře budou začínat od 17,00 hodin.

Vážení rodiče, bližší informace jsou pro vás připraveny na plakátkách v šatně 😊

.............................................. 

 LOPATOVÁNÍ 

 Pokud napadne sníh a vydrží, budou děti ve školce potřebovat sněžné lopaty. Budeme chodit na „kopec“ lopatovat (boby, prosíme ne)! Lopaty dětem označte.

.................................................... 

PET VÍČKA – SBĚR

Milí rodiče, naše školka nadále sbírá PET víčka, přidejte se k nám.

Za drobný výdělek zakoupíme pomůcky do naší školky 😊

Krabice je umístěna na chodě za vchodovými dveřmi školky. Děkujeme.

...........................................

 HESLO K FOTKÁM NA RAJČETI

  Milí rodiče, heslo a kód k fotkám na rajčeti máte v šatně na nástěnce (tam kde je šk. řád a spol.) Do obou kolonek pište stejně, tak jak je psáno na nástěnce (dodržte velká písmena).

……………………………………………………

 ODBORNÁ PRAXE

V letošním školním roce se bude každé úterý také dětem věnovat praktikantka Bára – studentka předškolní pedagogiky.

..........................................................

 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ COVID -19

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU - ČEJETICE PLATNÉ OD 1.9.2021 DO ODVOLÁNÍ

RODIČE A VŠECHNY OSTATNÍ OSOBY STARŠÍ 6 LET SI RÁNO PŘI VSTUPU DO MŠ DESINFIKUJÍ RUCE, VSTUPUJÍ SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI A PŘI KAŽDÉM DALŠÍM VSTUPU DO MŠ POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI. VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH SE MOHOU POHYBOVAT BEZ RESTIRÁTORU.

DĚTI PO CELÝ DEN DODRŽUJÍ ZVÝŠENOU HYGIENU DLE POKYNŮ UČITELEK. BUDOU MÍT V ŠATNĚ NA SVÉM MÍSTĚ 1 STERILNÍ ROUŠKU.

RÁNO V UMÝVÁRNĚ SI DĚTI MYJÍ RUCE MÝDLEM A POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI.

DO MŠ NEBUDOU PŘIJÍMANY DĚTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH A INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

ředitelka MŠ - Krušková K.

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5