AKTUÁLNÍ INFORMACE

RODIČE,

PROSÍME - BUĎTE MAXIMÁLNĚ OSTRAŽITÍ!!!

NA ZÁKLADĚ OPAKOVANÉ ANONYMNÍ VÝHRUŽKY VĚNUJTE PROSÍM ZVÝŠENOU POZORNOST NA PODEZŘELE SE CHOVAJÍCÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V OKOLÍ MŠ, NEVPOUŠTĚJTE TAKOVÉHO ČLOVĚKA DO BUDOVY A OKAMŽITĚ TO HLASTE ZAMĚSTNANCI MŠ, DÁLE SI VŠÍMEJTE PODEZŘELÝCH PŘEDMĚTŮ, ODLOŽENÝCH BALÍKŮ, BATOHŮ, ZAVAZADEL A VEŠKERÉ NESTANDARTNÍ UDÁLOSTI TÉŽ IHNED HLASTE.

řed. MŠ Krušková K.

..............................................................

Léto – těšíme se k rybníku a na prázdniny

21. – 25. 6.

V posledním školkovém tématu se budeme věnovat rybníkům a životu kolem nich.

Povíme si o bezpečnosti o prázdninách.

Dětem se bude v ranních a dopoledních činnostech věnovat studentka Bára.

+

V úterý (22. 6.) pojedeme objednaným autobusem do Funny parku v MB (dětské vnitřní sportoviště)

Odjezd od MŠ v 8: 30h (svačinu bereme od paní kuchařky s sebou)

S sebou děti potřebují: batoh, pití – dobře uzavíratelné, tenisky – cvičky, sportovní oblečení, náhradní tričko - kdyby byly zpocený

Cena – zdarma, autobus hrazen ze Šablon II.

+

Čtvrtek (24. 6.) Milí rodiče předškoláků,

srdečně Vás zveme na "rozlučku" se školkou

a to na čtvrtek 24. 6. od 9:30h.

Akce za příznivého počasí proběhne na školní zahradě.

+

Po: poslední Aj lekce – odpoledne, přihlášené děti

.......................................................

KOUPÁNÍ NA ZAHRADĚ MŠ

POKUD BUDE PŘÁT POČASÍ, BUDOU MÍT DĚTI MOŽNOST SMOČENÍ A KOUPÁNÍ NA ZAHRADĚ MŠ V BAZÉNKU.

DĚTEM, PROSÍM PRO TENTO ÚČEL DO ŠATNY PŘIPRAVTE: 

PLAVKY, RUČNÍK, OPALOVACÍ KRÉM

+ abychom mohli s dětmi i v teplém počasí (pokud bude) mimo areál MŠ, tak prosíme, nechte dětem každé ráno v šatně batoh s pitím! Děkujeme.

.................................................................

Setkání rodičů s odborníkem

zajištěné přes Šablony II.

 AKCE PROBÍHÁ PRO PŘIHLÁŠENÉ NA ŠTĚPÁNCE NA CELNĚ!!! 

MŠ Štěpánka, Na Celně ve spolupráci s Všestranným sportovní klubem Mladá Boleslav Vás srdečně zve na společné sportovní odpoledne zaměřené na

„Všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku“

●s praktickou ukázkou možností rozvoje těchto dovedností v kooperaci s rodičem

●s přihlédnutím na „věkové zákonitosti“

●s důrazem na pozitivní motivaci dítěte

●s upřímnou snahou probudit v dětech i rodičích zájem o pohyb, jenž je nedílnou součástí zdravého životního stylu

Termín: 21.6.2021 od 15.00 do …..

S sebou: dítě 😊 / pohodlný oděv na cvičení / karimatku / ručník – díky 😊

●na setkání se těší Jana Zbíralová – šéftrenérka VSK z.s. (www.vskmb.cz)

Vážení rodiče, na základě vašeho přihlášení jsme nahlásili vaši účast ředitelce MŠ.

…………………………………………

 Vážení rodiče našich MŠ plaváčků,

Klub Delfín vám děkuje za sponzorský dar v podobě peněžní částky za neodplavané lekce.

................................................ 

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ 2021

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ NAŠÍ MŠ OMEZEN.

PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ JE ZAJIŠTĚN PROVOZ V TĚCHTO TERMÍNECH NA UVEDENÝCH MŠ:

OD 1.7. - 23.7. MŠ ŠTĚPÁNKA, Na Celně

OD 26.7. - 30.7. MŠ SAHARA

OD 2.8. -  14.8. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

OD 16.8. - 20.8. MŠ SAHARA

OD 23.8.- 31.8. ZAJIŠŤUJE PROVOZ KMENOVÁ ŠKOLKA (MŠ Čejetice)

ředitelka MŠ – Krušková

 ........................................

 LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ŠTĚPÁNKY, NA CELNĚ

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

 

OTEVŘENO OD 6.30 - 16.00 HOD.!!!

 

ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ:

 

ŽLUTÁ TŘÍDA + ŠATNA: děti ze žluté třídy, Sahary, Čejetic

ZELENÁ TŘÍDA + ŠATNA: děti ze zelené, červené a modré třídy

Podepsané oblečení dejte dětem do igelitové tašky na značku, která bude volná - tu pak nahlásíte p. učitelce ve třídě.

Z důvodu bezpečnosti bude hlavní vchod do MŠ v odpoledních hodinách uzavřen, proto dejte dětem batůžky na věci domů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci – MŠ Štěpánka, Na Celně

KDE? KDY? CO? JAK? PROČ?
:)

„Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ 

Specifika i důležitost předškolního vzdělávání z hlediska socializace dítěte a jeho významu pro celý život.

   O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni - promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Robert Fulghum

 


22.04.16
 
Osobnost čl.

 STÁDIA POJETÍ VÝVOJE OSOBNOSTI

JÁ VE VĚKU….

 

BATOLECÍM – JSEM TO, CO MOHU SVOBODNĚ DĚLAT 

 PŘEDŠKOLNÍM JSEM TO, CO ČINÍM 

 ŠKOLNÍM – JSEM TO, CO DOVEDU

 DOSPÍVÁNÍ – JSEM TO, ČEMU VĚŘÍM

 MLADŠÍ DOSPĚLOSTI – JSEM TO, CO MNE BAVÍ A TO CO MILUJI

 STŘEDNÍHO VĚKU – JSEM TO, CO MOHU NABÍDNOUT A TO CO POSKYTUJI

 ZRALOSTI – JSEM TO, CO PO MNE ZŮSTANE

E. ERIKSON   


21.04.16
 
Pravda

 TVOŘIVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Konfucius řekl:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Člověk si zapamatuje:


10% informací, které slyší,

20% informací, které vidí,

50% informací, které slyší a vidí,

a 80% z toho, co si sám vyzkouší.


11.10.15
 
K Zamyšlení

20 VZKAZŮ DÍTĚTE RODIČŮM

Většina rodičů se domnívá, že přesně ví, co si jejich děti myslí. Dobří rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší a myslí si, že dobře vědí, co to „nejlepší” je. Výchova je složitý proces a jeho důležitou součástí je umění vzájemně si naslouchat a respektovat se.

 

1 Nerozmazlujte mě - Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.

2 Nebojte se být přísní a pevní -  Mám to raději, cítím se tak bezpečnější.

3 Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky  - Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4 Nedělejte ze mne menšího, než jsem - Nutí mě to, abych se nesmyslně choval jako velký.

5 Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti -  Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7 Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád -Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mne ohrožuje.

8 Nechraňte mě před všemi důsledky mého jednání -  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9 Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10 Nesekýrujte mě -  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.

11 Nedávejte ukvapené sliby -  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12 Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl  - Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13 Nepokoušejte nadměrně mou poctivost - Dostanu strach a pak lžu.

14 Nebuďte nedůslední  - To mě úplně mate.

15 Neříkejte mi, že mě nemáte rádi - I když někdy dělám příšerné věci.

16 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti -  Pro mě jsou hrozivě skutečné, hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17 Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní - Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18 Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším.

19 Nezapomínejte, jak rychle dospívám - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.

20 Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění - Ale to vám nemusím říkat, že ano?

 

PhDr. Petr Šmolka


2.10.15
 

Starší články | Celkem článků: 5